• Luz solar no tanque

  Como os métodos de desenvolvimento ágeis ajudam a superar o medo da autonomia dos carros elétricos

 • EDAG SOULMATE

  QUANDO DE REPENTE O MELHOR SMARTPHONE É O SEU PRÓPRIO CARRO

 • VAMOS RECARREGAR MAIS UMA VEZ

  POR QUE O SMARTPHONE MUDOU O TRÂNSITO

 • MANUFATURA ADITIVA

  COMO O "EDAG Genesis" COLOCOU O MUNDO AUTOMOBILÍSTICO DE CABEÇA PARA BAIXO

Buďte proruptivní! Na špičce v konstrukci a designu!

EDAG v Ženevě představuje inovační koncepci zaměřenou na budoucnost pro větší udržitelnost a ziskovost

7. března 2017, Ženeva/Wiesbaden Od elektrických vozidel, autonomní jízdy, konektivity, 3D tisk a nové koncepty mobility až po plně síťovou výrobu v průmyslu 4.0: jsme na prahu úplného znovuvynalezení produktu "automobil"? Nikdy předtím v historii automobilového průmyslu nebyla otázka "quo vadis" tak na místě jako dnes. Kromě diskuse o alternativních pohonných soustavách je digitalizace automobilového průmyslu na letošním Ženevském autosalonu dalším dominantním tématem. Přelom v dosavadních trendech je však často spíše očekávaným vedlejším efektem digitálního přechodu. Strojírenští specialisté EDAGu v Ženevě prezentují svůj inženýrský koncept pro větší udržitelnost a ziskovost: "Vytvořte to nejlepší. Buďte proruptivní". Tento koncept je důkazem toho, že zlepšování stávajících řešení bez vyloučení nejmodernějších technologií a metod může být velmi užitečné.

Předpokládaný rozpor lze vidět i na stánku skupiny EDAG: výstavní vozy Bosch a zrestaurovaný model Mercedes Pagoda z roku 1968.

Projektovaný a realizovaný firmou EDAG pro společnost Bosch představuje futuristické předváděcí vozidlo dalekosáhlou propojenost vozu s digitálním světem. Společnost Bosch představuje způsob, jakým se vysoce automatizované vozidlo budoucnosti bude rozvíjet do třetí sféry života, kromě domova a pracoviště. Tímto způsobem byla rozšířena personalizovaná komunikace mezi vozidlem a řidičem. Nové funkce propojují vozidlo s prostředím, inteligentním domovem, chytrým městem nebo autoservisem. A otevírá i cestu k vysoce automatizované jízdě. Konektivita přeměňuje vůz na asistenta na čtyřech kolech.

"Pracujeme také intenzivně na tématech budoucnosti, jako je konektivita, HMI, e-mobility a ethernet ve vozidle," řekl Jörg Ohlsen, generální ředitel skupiny EDAG. "Tyto funkce pomohou postupně zvyšovat komfort a bezpečnost jízdy. Nečekáme však náhlou změnu - zejména pokud jde o alternativní pohonné koncepty - ale spíše přechodnou fázi, během níž budou konvenční a nejmodernější technologie fungovat souběžně. To patrně znamená, že pro nás jako specialisty na vývoj budou ještě větší možnosti a objemy trhu, ale také očekávání, že budeme neustále rozšiřovat naše dovednosti a rozvíjet nové obchodní sféry. "

S vozem Mercedes 280 SL z roku 1968 dokazuje EDAG skutečnost, že nové technologie také umožňují podstatně zlepšit procesy restaurování a replikování klasických automobilů. Nejen, že specialisté EDAGu vrátili legendární Pagode do špičkového stavu, ve skutečnosti jej ale v mnohém i zlepšili.

Provedli to tak, že použili nutné moderní prvky, aby zajistili, že auto splní dnešní bezpečnostní požadavky.

Proruptivní znamená, že se staré dokumenty stanou digitálními

Při restaurování starých klasických automobilů je obstarávání náhradních dílů často obrovskou výzvou a někdy prostě už není možné. "Pokud již komponenty nejsou k dispozici, použijeme digitální nástroje k vytvoření nových stejných," vysvětluje Jörg Ohlsen. Jedním z příkladů je stávající víko zavazadlového prostoru, které nebylo v právě dobrém stavu. Bylo tedy zdigitalizováno a poté porovnáno s původními výkresy. Na tomto základě byl o 49 let později vytvořen digitální záznam o součásti, který byl následně použit pro návrh a výrobu odpovídajících nástrojů. Výsledkem bylo vytvoření ideálních podmínek pro moderní a rychlou výrobu komponentů pro budoucí obnovu dalších modelů z této řady.

U malých vnějších a vnitřních součástí může použití aditivní výroby (3D tisk) nabízet významné výhody. Zvláště v rekonstrukčních projektech, kde je zapotřebí pouze jedna samostatná část, je bezproblémová výroba nebo tisk dílů zajímavým, rychlým a především levným řešením. Tyto příklady ukazují, že díky moderní technologii je možné nejen obnovit a zachovat automobilové poklady pro budoucnost, ale také vytvořit zajímavé nové obchodní modely.

Pro nás toto znamená proruptivní myšlení.

Proruptivní znamená, že aditivní výroba pomáhá usnadnit a zjednodušit výrobu karoserií

Rostoucí počet koncepcí pohonu a vysoká míra rozmanitosti modelů vyžadují také maximální flexibilitu v karoseriích zítřka. To je však velmi obtížné a co je ještě důležitější, není s konvenčními koncepty karoserií ekonomicky proveditelné. S bionicky optimalizovaným hybridním prostorovým rámem představuje EDAG nový pohled na to, jak přinést upravitelné, flexibilně vyrobené koncepce karoserie. Jeho úspěch spočívá v kombinaci uzlů tištěných těles a inteligentně dokončených konvenčně vyráběných úseků. Tak lze optimálně využít všech výhod 3D tisku.

Mnoho různých uzlů požadovaných pro různé varianty vozidel může tímto způsobem být vyrobeno bez použití nástrojů a za nízkou cenu, a to i v malých množstvích. Ocelové nebo hliníkové profily slouží jako spojovací prvky mezi tištěnými uzly. Výsledkem je bionicky navržená struktura prostorového rámce optimalizovaná podle potřeb. Vzhledem k tomu, že proces využívá velmi málo zařízení a nástrojů, bude možné, aby všechny varianty karoserie byly vyráběny ekonomicky a s maximální možnou flexibilitou do budoucna. Projekt byl realizován ve spolupráci s Laser Zentrum Nord (Hamburg), Concept Laser (Lichtenfels) a BLM Group (Levico, Itálie).

Tento příklad také ukazuje možnosti využití nových technologií, jako je 3D tisk, ke zlepšení osvědčených architektur vozidel a výrobních procesů.

Proruptivní znamená také, že vývoj hned potvrdí svou užitečnost

Proruptivní přístup se neomezuje pouze na nové technologie pro samotné vozidlo, ale je použitelný i pro jeho vývojový proces. Pokud chceme držet krok s rychlostí digitalizace, požadavky a preferencemi zákazníků, musí být tyto přístupy začleněny do vývoje stále rychleji a častěji a i vývojáři automobilů budou muset do budoucna reagovat rychleji. IT průmysl ukázal cestu vpřed svým konceptem SCRUM, který by se mohl přizpůsobit, aby sloužil jako koncepce i pro průmysl automobilový. SCRUM je agilní proces, při kterém se tým často setkává v krátkých intervalech (obvykle každý den), diskutuje o tom, jak postupuje práce a vyměňuje si nápady. Komunikace se zákazníkem je také krátká; nové požadavky a preference zákazníků jsou přijímány v kratších intervalech, rozdělené do malých pracovních balíčků - známých jako sprinty - a tak zpracovávány. Tyto sprinty jsou tedy předmětem každodenních setkání, kterých se účastní všichni podílející se na projektu, a je klíčovým prvkem agilního procesu vývoje. Proces SCRUM tedy umožňuje velmi těsný kontakt se zákazníkem, protože plánování ve sprintech znamená, že změny požadavků zákazníků lze řešit rychle. Skupina EDAG v současné době uplatňuje tuto techniku při vývoji aplikace značky trive.me. Dokonce i při vývoji nových, revolučních ovládacích a obrazovkových konceptů (HMI) je SCRUM výnosným konceptem.

Těmito příklady proruptivního inženýrství skupina EDAG demonstruje v Ženevě způsob, jak dosáhnout trvalého zlepšování stávajících technologií. Proto se soustředíme na vývoj nových trendů, s ohledem na to, co již v minulosti dobře fungovalo - nejen v automobilovém průmyslu. Protože tam, odkud pocházíme, víme, že připravujeme cestu k dalším pokrokům. A vzhledem k tomu, že je naším jádrem snaha o dokonalost, chceme v budoucnu přinést zásadní změny v trendech.

S "proruptivní inovací" - tedy koncepcí udržitelného inženýrství, která samozřejmě nejen že nepřináší nejistoty lidem ani trhům, ale naopak více než kdy jindy využíváme znalosti, abychom je přesunuli na technologicky nejvhodnější etapu.